Zašto je nekome potreban ISF certifikat - Jer certifikati prodaju

ISF© (International-Standard-Forum) certifikacijske sheme razvijene su u suradnji s međunarodnim partnerima u 100 % hrvatskom vlasništvu.

Kreirane su kako bi na globalnoj razini pružile organizacijskim klijentima potvrdu sukladnosti i izvrsnosti u domeni standarda, a opet su različite od trenutno dostupnih normi i standarda. Sastoji se od serije visoko zahtjevnih standarda kako bi pružile visoke kriterije i zahtjeve pred profitne i neprofitne organizacije zajedno sa certificiranim edukacijama za korisnike i auditore standarda. Standardi ciljaju na specifične organizacijske aktivnosti, kao što su teme minimalnog otiska u okolišu i poštovanja prema okolišu, održivosti proizvoda i usluga organizacije za kupce i korisnike, poštovanje zaposlenika i poštovanje prema hrani.


Prva tri pokrenuta standarda iz ISF© certifikacijske sheme su
• ISF green© Sustainable environment – namijenjen certifikaciji proizvoda i usluga koji imaju održiv utjecaj na okoliš.
• ISF yellow© Food respect – namijenjen certificiranju organizacija koje vode računa o postupanju s hranom i ne bacaju hranu.
• ISF white© Employee respect – Najbolji poslodavac koji je namijenjen certificiranju organizacija kojima je prioritet kvaliteta odnosa poslodavac – zaposlenik.


Koliko i zašto tvrtke ulažu u standardizaciju poslovanja?
Standardizacija poslovanja je vrlo važna za organizacije. Dokaz tomu je u razvijenim i bogatim državama koje su takvima postale jer su počele primjenjivati standarde i norme u vođenju i nadzoru poslovanja. Uspješne tvrtke nisu takve nastale nego su takve postale. Jedan od razloga i zasluga pripisuje se smjernicama koje standardi i norme pružaju i koje značajno olakšavaju poslovanje, vođenje procesa, izradu poslovne dokumentacije, postavljanja pravila i nadzor primjene tih pravila.


“Vrlo često se zapravo, vidi da visoko razvijeni poslovni sustavi koji odlično posluju i ostvaruju značajne financijske rezultate, posjeduju razne certificirane norme i standarde, što je iznenađujuće za većinu, jer samo visoka razina osviještenosti u tim organizacijama dokazuje da kroz primjenu normi i standarda upravljanje organizacijom je lakše i učinkovitije.

Nerijetko su mali poduzetnici i organizacije skeptični prema primjeni standarda, čak u mjeri gdje su poslovanje i standardizacija usko povezani uz zakonske propise, te je time standardizacija i obvezna, doživljava se kao nametanje i opterećenje, te imaju jedan ili niti jedan standard primijenjen. Upravo su i prošlogodišnji natječaji strukturnih fondova istaknuli važnost uvođenja sustava upravljanja i certificiranja.”

Edukacijom i osvješćivanjem malih poduzetnika kroz pozitivne napise o benefitima standarda u medijima, možemo osvijestiti naše gospodarstvenike koliko dobra organizacija poslovanja prema standardu čini lakšim posao vođenja i upravljanja procesa i organizacije u cjelini.


Što je ISF white© Employee respect certifikat?
ISF white© Employee respect certificirani poslodavac naglašava vlastitu kvalitetu odnosa poslodavac zaposlenik, nudi odlične radne uvjete, jasno utvrđene radne zadatke i organizacijsku strukturu. Isto tako, nudi individualni pristup svakom zaposleniku kao čovjeku, ne samo kao resursu, u motivirajućem i beneficijskom okruženju sa stalnim prilikama za rast i razvoj novih vještina. Certificiranjem organizacija pokazuje poštovanje prema zaposlenima.

ISF white© Employee respect certifikat Najbolji poslodavac obuhvaća potpuno nepristran i objektivan certifikacijski postupak čime se činjenično dokazuje usklađenost sa kriterijima na potpuno transparentan način.

“Za sada su nam povratne informacije i odaziv na strukturu i koncept certifikacijskog postupka iznad očekivanja, što samo dokazuje da smo prepoznali trenutak i način davanja vrijednosti organizacijama i zaposlenicima.”


Zašto je važan?
Društvena odgovornost u cjelini razmatra najšire aspekte pozitivnog djelovanja gospodarstva na razvoj zajednice na nacionalnoj i globalnoj razini. ISF white© Employee respect certifikat za Najboljeg poslodavca razmatra interni odnos organizacije i zaposlenika.

“Uz vrlo izraženi trend gospodarskih migracija stanovništva, cilj je utjecati na takav negativan trend i pomoći organizacijama i zaposlenicima, a u širem kontekstu i društvu, lakšu percepciju vrijednosti onih najboljih organizacija koje polažu sve resurse u beneficijski odnos prema zaposlenima koji nadilaze pojam samo ljudskih resursa:
Želimo pomoći organizacijama u pronalasku i zadržavanju najboljih zaposlenika.
Želimo pomoći postavljanju prioriteta u odnosu prema zaposlenicima.
Želimo potaknuti mjerenje zadovoljstva zaposlenika.
Želimo potaknuti uvođenje beneficijske politike prema zaposlenima.
Želimo pomoći organizacijama da se brendiraju kao poslodavci.
Želimo pomoći i zaposlenicima u vidu stvaranja boljih radnih uvjeta na koje standard ISF white© Employee respect ukazuje.”


Što korisnik ISF© certifikata dobiva?

Korisnik certifikata kao rezultat ispunjenja kriterija procjene dobiva:
• Definiranje brenda – Certifikat za najboljeg poslodavca radi predstavljanja javnosti izvrsnih radnih uvjeta
• Potpuno nepristranu i objektivnu ocjenu procesa ljudskih resursa– certificiranje prema međunarodnim pravilima
• Smjernice za proces upravljanja ljudskim resursima – zapošljavanje, benefiti, motivacija, organizacija, inovacije, prijava nepravilnosti bez odmazde
• Smjernice za praćenje i poboljšanje kontrole radne učinkovitosti – stimulacija, destimulacija, edukacije
• Provođenje i poboljšanje ocjene zadovoljstva zaposlenika – točna povratna informacija i korektivne mjere
• Sudjelovanje na godišnjoj konferenciji i predstavljanje vlastitog izvrsnog poslovnog modela. Širenje i usvajanje najboljih praksi u društvu.

Glavne teme koje certifikat pokriva su zapravo sve važne teme iz domene upravljanja ljudskih resursa, te se zbog toga i audit radi potvrđivanja sukladnosti sa smjernicama odvija u odjelu ljudskih resursa ili u upravi ukoliko odjel nije uspostavljen.

Najvažniji kriteriji ISF white© Employee respect standarda su:
• Osviještenost uprave o važnosti upravljanja ljudskim resursima i to kroz uvođenje promjena, horizontalnu i vertikalnu internu komunikaciju, uspostavu organizacijske strukture;
• Politika zapošljavanja kroz utvrđivanje potreba za zapošljavanjem, i provođenje postupka zapošljavanja, ugovaranje, razvoj karijera, mjerenje radne učinkovitosti zaposlenika, disciplinske mjere i drugo.
• Politika plaća
• Tema prepoznavanja i provođenje benefita za zaposlene
• Odnos zaposlenih i organizacijske imovine, uvjeti zaštite na radu, briga o zdravlju za zaposlene, sprječavanje zlostavljanja na radnom mjestu.

Kroz detaljno razrađene prethodno spomenute teme određeni su kriteriji, odnosno ima li organizacija riješeno postupanje, ukoliko ima na koji način provodi i kontrolira. Potpuna sukladnost na sve kriterije dokazuje opravdanost izdavanja certifikata te se time potvrđuje status Najboljeg poslodavca.

Članak je dio intervjua za portal WomenInAdria. https://www.womeninadria.com/isf-certifikat/

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.