AKADEMIJA

Organizacija ON-LINE I ON-SITE seminara prema zahtjevu klijenata u svrhu rješavanja potreba za edukacijama osnovnih i naprednih modula za sve međunarodno priznate ISO i ostale norme. Slušamo vaše potrebe, javite nam se.

ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom
ISO 13485 Medicinski uređaji
ISO 14001 Sustav upravljanja okolišem
ISO 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
ISO 19011 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja
ISO 20400 Održiva nabava
ISO 22000 Sustav upravljanja sigurnošću hrane sa važećim tehničkim specifikacijama
ISO 22716 Kozmetika - dobra proizvođačka praksa
ISO 27001 Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
ISO 31000 Upravljanje rizicima smjernice
ISO 31010 Metode procjene rizika
ISO 37001 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja
ISO 45001 Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu
ISO 50001 Sustav upravljanja energijom
IFS Food, Consumer products, Packaging
BRC Food, Consumer products, Packaging
FSSC 22000
GDPR Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
ISF white Employee respect - Najbolji Poslodavac
ISF green Sustainable environment - Nulti utjecaj na okoliš
ISF yellow Food Respect - Sprječavanje bacanja hrane

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.