SEMINAR - Organizacije i upravljanje rizicima - Gdje postoji veza - Risk Management Lead Implementer certifikat - za odgovorne osobe upravljanja rizicima

Zašto rizici?

Tema upravljanja rizicima bitna je u svakoj djelatnosti pa tako i značajna je za svaki poslovni subjekt. Iznimaka danas u vrijeme ove krize i nema.

Upravo zato što u ova dinamična vremena promjenama ne odolijeva niti jedan segment poslovanja držim da je bitno o tome osvijestiti i cjelokupnu gospodarsku javnost. Svaka poslovna interakcija, ima procesnu orijentaciju, a samim time uz tu interakciju se vežu i određeni rizici.

U trenutku kada počinjemo razmišljati o rizicima kojima je izložena naša organizacija (rizici upravljanja, rizici klijenata, rizici infrastrukture su neki od njih), već smo odradili veliki dio. Da bi u potpunosti uspostavili vezu s tim našim rizicima potrebno je usvojiti novi način razmišljanja i to provoditi u određenim vremenskim razmacima kako bi stalno bili u toku sa situacijom što nas okružuje.

Zašto je na kraju to bitno i koja je korist? Zato da osiguramo opstanak poslovanja, povećamo vjerojatnost postizanja postavljenih poslovnih ciljeva, zato da smanjimo potencijalne gubitke i zato da lakše i sigurnije ostvarujemo dobit u ovim dinamičnim vremenima.

Zašto seminar?

Želimo Vas pozvati na seminar „Organizacije i upravljanje rizicima – gdje postoji veza“.

Cilj seminara je pružiti kompletnu dokumentaciju kako bi sami mogli uvesti smjernice Upravljanja rizicima i na seminaru vam ponuditi pojašnjenja. I to brzo i praktično, bez suvišnih informacija i stanke za kavu.

Cilj naglašavanja i predstavljanja ove teme o rizicima je osvijestiti i potaknuti Vas na proaktivno razmišljanje temeljeno na rizicima kako bi tu praksu mogli usmjeriti na izlazak iz krize, prenijeti kroz vaše svakodnevne poslovne aktivnosti, bilo da se radi o cijeloj organizaciji ili samo vašem odjelu, uskladili se sa promjenama u zakonskoj regulativi koje sve više obuhvaćaju temu upravljanja rizicima, kako bi bili spremni na zahtjeve EU fondova i banaka kada je u pitanju financiranje razvoja vaših novih poslovnih projekata ili kako bi ispunili zahtjeve međunarodnih ISO i ostalih normi kojima je upravljanje rizicima najvažnija tema.

Korist ovog seminara je praktična vježba kako utvrditi i prepoznati potencijalna mjesta rizika u vašim aktivnostima, kako biste i vi sami na isti način mogli procijeniti zajedno sa vašim kolegama rizike u drugim odjelima ili samo čuti drugačije mišljenje ili perspektivu o istim temama ili rizičnim situacijama. Dobit ćete sve potrebnu dokumentaciju, postupak i obrasce, metode i pojašnjenja, kako biste mogli samostalno implementirati upravljanje rizicima u vaše procese zajedno s smjernicama objašnjenim na seminaru.

Po završetku seminara dobit ćete na Vaš e-mail certifikat: Risk Management Lead Implementer. Time postajete ovlaštena osoba za upravljanje rizicima u vašoj organizaciji!

Kotizacija: 2.625,00 kuna, PDV nije uključen. Uključuje komplet dokumenata za samostalnu implementaciju upravljanja rizicima i pojašnjenja.

Trajanje : 5 sati
Lokacija: Zoom
Prijave na e-mail: info@marinorm.hr

Po primitku uplate, dan prije seminara, dobivate kompletnu dokumentaciju za implementaciju procesa upravljanja rizicima.

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.