SEMINAR unutrašnji auditor ISO 17025

Norma ISO/IEC 17025 utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost za provedbu ispitivanja i umjeravanja. Primjenjiva je za sve organizacije koje provode ispitivanja i umjeravanja bez obzira na vrste ispitivanja i umjeravanja, veličinu organizacije i opseg ispitivanja i umjeravanja.

Na ovome seminaru razmatraju se zahtjevi norme ISO/IEC 17025 koji su ujedno i kriteriji za dobivanje akreditacije, a u današnje vrijeme potreba za akreditiranim laboratorijima postaje sve veća i sve više se laboratorija iz različitih razloga odlučuje akreditirati. Znati provesti učinkoviti unutrašnji audit je najvažnija obveza nositelja akreditacije.


Ciljevi seminara je usvojiti vještinu provođenja unutrašnjih audita i upoznavanje s međunarodno prihvaćenim kriterijima ISO 17025 koji se postavljaju za rad laboratorija, kako olakšati primjenu tih zahtjeva, kako olakšati laboratorijima pripremu za dobivanje i održavanje akreditacije.


Uz neizmjernu želju da Vam pružimo korisne i praktične savjete kako bi sami uspješno proveli unutrašnji audit Vaših sustava u laboratorijima, pozvani ste na seminar.
Kotizacija je 2.400,00 kn, PDV nije uključen.

Trajanje : 5 sati.
Lokacija: Zoom.
Prijave na e-mail: info@marinorm.hr
Prijavite se.

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.