Napredni tečaj za već certificirane unutrašnje auditore za normu ISO 9001:2015 u Varaždinu

Na naprednom tečaju prenose se najbolje prakse auditiranja norme ISO 9001:2015 s naglaskom na naprednije auditiranje procesa s ciljem podizanja učinkovitosti samih procesa. tečaj je koncipiran za rad od jednog dana na način da se usvoji teorijski dio i naučeno demonstrira kroz vježbe. Rezultat vježbi se vrednuje. Po završetku tečaja izdaje se certifikat.

Grupe minimalno od tri polaznika.
Termini na upit.

Cijena tečaja po polazniku 1.500,00 kuna + PDV, za jedan dan.
U cijenu tečaja uključen ručak i materijali za rad.


POŠALJITE UPIT!

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.