Tečajevi

Edukacije vezane uz sustave upravljanja prema normama mogu se podijeliti na dva osnovna dijela:
a) Za članove tima, klijente koji se u svojim organizacijama aktivno bave upravljanjem sustavima prema nekoj od normi na operativnoj razini i
b) Za upravljačku strukturu (management).

Za management su nužne osnove: zašto je važno u organizaciju uvesti sustave upravljanja, koji su zahtjevi normi koji se odnose na upravu, kako je uprava odgovorna za poboljšanja uvedenih sustava...

Za operativce su potrebni detalji i odnose se na zahtjeve norme i to:
• edukacija za unutrašnjeg auditora prema
• upravljanje integriranim sustavima (više gore navedenih sustava uključenih u jednoj organizaciji)
• upravljanje u svrhu trajnog poboljšanja
• upravljanje rizicima prema smjernicama

Neki tipovi edukacija:
• Tečaj Provjera učinkovitosti dokumentacije (2 dana do 5 osoba)
Provjera učinkovitosti dokumentaije postojećeg sustava upravljanja u organizaciji zapravo je case-study trening. Provodi se detaljan pregled svih dokumenata i zapisa uključenih u sustav. Dokumentima se provjerava sukladnost sa zahtjevima norme, stupanj primjene u organizaciji, prikladnost za korištenje i ažurnost. Zapisima se provjerava slijedivost, analitičnost i donošenje zaključaka na temelju podataka u zapisima i u to su uključeni polaznici. Kao zaključak ovog tečaja je donošenje preporuka u vidu popravnih i preventivnih radnji na cjelokupnoj dokumentaciji, radi poboljšavanja učinkovitosti. Po završetku tečaja izdaje se uvjerenje.

• Unutrašnji auditor (3 dana do 5 osoba)
Tečaj se sastoji od tri dijela. Prvi dio tečaja za unutrašnjeg auditora provodi se u skladu sa smjernicama za auditiranje. Drugi dio tečaja su zahtjevi norme za koju se želi dobiti kvalifikacija unutrašnjeg auditora zajedno sa praktičnim primjerima (treniranje) i treći dio je testiranje. Po završetku tečaja izdaje se uvjerenje za unutrašnjeg auditora.

• Upravljanje u svrhu trajnog poboljšanja (4 dana do 5 osoba)
Tečaj se sastoji od tri dijela. Prvi dio je ponavljanje zahtjeva za unutrašnje auditore i case-study trening provođenja unutrašnjeg audita na primjeru iz organizacije, na način da se obuhvate svi procesi u organizaciji. Drugi dio je analiza rezultata unutrašnjeg audita i donošenje preporuka u vidu popravnih i preventivnih radnji na cjelokupnom sustavu, radi poboljšanja učinkovitosti. Treći dio je teoretski pregled alata upravljanja kvalitetom (troškovi kvalitete, alati upravljanja, poslovna izvrsnost)

• Upravljanje rizicima
Tematske jedinice sustava upravljanja prema potrebi korisnika (2 dana do 5 osoba)

Sve edukacije mogu biti provedene EX catedra ili IN-house na lokaciji potencijalnih klijenata.

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.