HACCP - IFS Food

Promjene na tržištu hrane uslijed globalizacije, usvajanje novih prehrambenih navika, te kontinuiranog povećanja zahtjeva od strane potrošača, nameću svim sudionicima u lancu hrane nove standarde s ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete.
H - HAZARD - OPASNOST
A - ANALYSIS - ANALIZA
C - CRITICAL - KRITIČNE
C - CONTROL - KONTROLNE
P - POINTS - TOČKE

HACCP je sustav koji identificira moguće opasnosti (biološke, kemijske i fizičke) koje mogu utjecati na sigurnost hrane i korake u procesu u kojima je moguće provoditi mjere za kontrolu tih opasnosti.
Vrijednost HACCP sustava čini njegov proaktivan pristup kroz koji organizacija definira i analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu očekivati u procesu realizacije proizvoda, definira kritične kontrolne točke, te postavlja efikasne mjere kontrole radi sprečavanja pojave značajnijih opasnosti.

Primjena sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda HACCP omogućava da:
• dojavi tržištu da su proizvodi proizvedeni na siguran način i u higijenskim uvjetima.
• se obavijesti da su poduzete sve razumne mjere opreza i da želite jamčiti higijensku proizvodnju hrane
• klijenti zatraže certifikaciju i procjenu dobavljača, ako posluju u Državi sa strogim propisima o sigurnosti prehrambenih proizvoda.
• smanji broj provjera od strane klijenata, a time i uštedi na troškovima i vremenu
• smanji količinu odbačene robe i reklamacija
• smanji troškove zahvaljujući boljim odnosima sa službama za sigurnost prehrambenih proizvoda

SVRHA HACCP Sustava: UČINITI PROIZVOD SIGURNIM i BITI U MOGUĆNOSTI TO DOKAZATI.

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.