"Organizacije i upravljanje rizicima - gdje postoji veza"

Organizacije i upravljanje rizicima – gdje postoji veza
Cilj ovog stručnog predavanja je potaknuti organizacije da počnu upravljati svojim rizicima. Upravljanje rizicima obveza je prema novim normama ISO 9001, 14001, HACCP i drugim, upravljanje rizicima obveza je kod zaštite na radu te obveza kod procjene financijske stabilnosti organizacije kod prijave za projekte i EU fondove.

Seminar se organizira in-house u organizaciji na zahtjev klijenta.
Trajanje seminara je od 10 do 14 sati.

Seminar je namijenjen direktorima, voditeljima i odgovornim osobama za sustave upravljanja te unutrašnjim auditorima.
za više informacija i za ponudu slobodno se obratite na kontakt podatke.

Marinorm d.o.o.
Juraja Križanića 106
HR-42000 Varaždin

Telefon: +385 91 688 4893

Internet: www.marinorm.hr


Neprekidno podižite kvalitetu i budite po tome cijenjeni.

Predložite termin sastanka očekujemo vas.

KONTAKTIRAJTE ODMAH I ZATRAŽITE PONUDU.

ZATRAŽITE PONUDU ZA CERTIFIKACIJU NA info@marinorm.hr.